Aktualności

25.02.2019

Plan połączenis spółek

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Terramap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, Dephos Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie oraz ADRAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie podjęły decyzję o połączeniu spółek.

Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:

Plan Połączenia Spółek

Contact Info

Adram Sp. z o.o.
phone: +48 502 023 042
sales@adram.ms
mprochaska@adram.ms

UE GrantsProject co-financed by the Uropean Union from the European Regional Development Funt

The project focus on a development of an automatic, mobile measuring device for digitalization of small objects (up to size of a garden sculpture). PDF